Organizatorzy Konferencji

PZITB+PSk

Patronat Honorowy Konferencji

wojewoda

Zbigniew KONIUSZ - Wojewoda Świętokrzyski

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Mgr Dorota CABAŃSKA - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej BĘTKOWSKI – Marszałek
Urząd Miasta Kielce
Bogdan WENTA – Prezydent
Instytut Techniki Budowlanej
Dr inż. Robert GERYŁO – Dyrektor ITB
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI – Prezes PIIB
Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA – Przewodnicząca ZG PZiTB
Politechnika Świętokrzyska
Prof. dr hab. inż. Zbigniew KORUBA – Rektor PŚk

Partner merytoryczny

Peri

 

Patronat Konferencji

 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
• Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
• Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
• Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Patronat medialny

Builder  IiB PB PB  PB PB MB SAE DAFA NBI  Hale

COPYRIGHT © 2021 "RZECZOZNAWSTWO 2022". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska